The Brothers of Inner Eyes

After a long hiatus when I reached that city that was the center of my juvenile ventures, I was struck by the difference in the population that thronged the streets. In my blooms, this was a hotbed of educational exchange between two nations and the principal routes were the refuges of students, especially overseas scholars,Continue reading “The Brothers of Inner Eyes”

piuthar-mhàthar agus onco-eòlas

  Bha i àrd agus bha i na piuthar piuthar Stephanie. Bha e fuaimail na ceumannan aice, mar as trice, le fiolaid luminous saree a shìneadh leatha agus ge b ‘e càit an deach i, dh’ iarr i co-ionnan nach robh duine anns na cearcaill aice, dh’fhaodadh teaghlach a choileanadh eadhon an dèidh oidhirp uabhasachContinue reading “piuthar-mhàthar agus onco-eòlas”

uncail mòr ann an Blue Denim

Bha uncail mòr Stephanie cuideigin a bhruidhinn ris an teaghlach gu tric aig na bùird ithe agus air tachartasan eadar-dhealaichte de thachartas sòisealta an teaghlaich. Dè tha nas motha, bha e na chasaid dhìomhair agus is urrainn dhomh dearbhadh a dhèanamh airson a ‘chinnteachd a dh’aindeoin na clàran mì-chàirdeil a bha air a sgapadh risContinue reading “uncail mòr ann an Blue Denim”